Barcelona Cultura

Nou apartat Covid-19 i cultura


El web de l’Observatori de Dades Culturals obre un nou apartat de dades Covid-19 per fer seguiment de la recuperació de l’activitat cultural de la ciutat

Un dels primers sectors analitzats és el dels museus, però també es recullen dades de l’activitat dels centres de proximitat com ara biblioteques i centres cívics, equipaments bàsics per a la cultura als diferents territoris

El divendres 4 de juny es va presentar el Pacte Cultural de Barcelona. Com a fase prèvia d’aquesta proposta, es va elaborar un informe amb la diagnosi de la cultura de la ciutat (podeu consultar-lo en aquest enllaç). La crisi de la covid-19, però, ha marcat un abans i un després en aquest diagnòstic i per aquest motiu les diferents forces polítiques participants van proposar que es continués treballant per analitzar l’evolució de la situació de manera sistemàtica. És en aquest context que, per donar a conèixer tota aquesta informació, en aquest web hi trobareu un apartat específic Covid-19 i cultura, que permet seguir l’afectació d’aquesta crisi sanitària en diferents sectors.

Des de l’Observatori de Dades Culturals s’ha estat treballant aquests darrers mesos en dues direccions: per determinar quines dades de l’activitat cultural es poden monitoritzar de manera continuada i fer-ne el seguiment; i per poder repetir algunes de les anàlisis que es van fer inicialment en la diagnosi, i veure’n l’evolució durant el 2021.

Un dels primers sectors analitzats ha estat el dels museus. És important destacar que per primera vegada s’han monitoritzat amb freqüència setmanal els visitants d’un bon nombre de centres, i aquesta informació ha permès fer el seguiment en directe de la seva evolució.

 

Una anàlisi més enllà de les xifres

L’anàlisi del sector dels museus recollida en els indicadors incorpora dades de procedència: el nombre de persones estrangeres que visiten els museus, a més de ser una dada rellevant per a l’anàlisi de públics i ser un indicador indirecte de l’evolució del nombre de turistes que estan arribant a la nostra ciutat.

Un altre conjunt de dades és el de l’activitat dels centres de proximitat: biblioteques i centres cívics, equipaments bàsics per a la cultura als diferents territoris. En aquest cas, les dades són mensuals però permeten veure com aquests centres van mantenint el seu esforç per estar a prop de les persones en tot moment.

Finalment, les dades de la nova Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU) expressen el canvi que ha fet una oficina d’atenció cultural al mig de la Rambla, dedicada en bona part al públic turista, i que, a partir de la crisi sanitària, ha donat un gir orientant-se a donar suport al teixit cultural i a la ciutadania interessada en fer cultura.