Barcelona Cultura

Què passa quan…


Què passa quan posem els resultats d’una enquesta al costat de les dades d’assistència als equipaments culturals?

L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona fa anys que participa en una enquesta als barcelonins (Òmnibus municipal) en què se’ls pregunta, entre altres qüestions, si han assistit o no a tot un seguit d’activitats culturals.

Hem posat els resultats de l’enquesta al costat de les dades d’assistència a teatres, cinemes, museus i biblioteques i hem constatat el que ja sabíem: que les dades no sempre ens donen respostes sinó que sovint ens generen més preguntes.

Els espectadors de teatre i cinema a Barcelona