Barcelona Cultura

Perfil del públic dels museus de Barcelona. Enquesta 2017


L’anàlisi del registre de venda d’entrades dels museus i centres d’exposicions conjuntament amb els resultats de l’enquesta de públic 2017, posen de relleu algunes dades.

HÀBITS I TIPUS DE VISITA

  • La majoria de visitants que reben aquests museus opten per la visita individual (86,5%, davant del 13,5% de visitants en grup organitzat).
  • Globalment, la meitat de les visites individuals es fan en caps de setmana o Els museus més visitats, però, tenen més afluència els dies feiners.
  • Quatre de cada deu visitants individuals accedeixen als museus amb la tarifa general, mentre que una tercera part ho fa amb la tarifa gratuïta.

PROCEDÈNCIA

  • El 70,3% dels visitants individuals d’aquests museus resideixen a l’estranger, principalment a països europeus, mentre que un 17,5% són veïns de la ciutat de Barcelona.
  • La majoria de visitants barcelonins resideixen a Ciutat Vella, l’Eixample o Les Corts.

EDAT

  • La mitjana d’edat dels visitants individuals és de 40 anys, tot i que hi ha variabilitat entre els centres.

IMPACTE DE L’ACTUALITAT

Una anàlisi mes a mes dels visitants dels equipaments museístics mostra el possible impacte que van tenir l’atemptat del mes d’agost a La Rambla i els fets a l’1 d’octubre de 2017 en els visitants durant l’últim quadrimestre de l’any 2017.

Després de dos quadrimestres de creixement sostingut en el nombre de visitants respecte els dos anys anteriors, els últims mesos de 2017 es constata una davallada important, que podria estar relacionada amb els temes abans esmentats. Tot i així, el còmput anual de visitants va ser superior al de 2016, cosa que fa pensar que en circumstàncies menys extraordinàries, el creixement de 2017 hauria estat molt superior.

Trobareu més informació sobre totes aquestes qüestions a: