Barcelona Cultura

Renda disponible de les llars (RDL)


El passat mes de juliol el departament d’anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades va fer públic l’estudi ‘Renda disponible de les llars a Barcelona. Any 2018’, una aproximació als ingressos de les llars.

La principal novetat respecte els estudis anteriors és el canvi del mètode de càlcul: per primera vegada la RDL s’ha calculat en base a un mètode directe i no per indicadors indirectes de consum, que és com s’havia calculat els anys anteriors. El nou mètode de càlcul permet conèixer l'estructura de recursos de les llars i el paper redistribuïdor del sector públic.

L’obtenció de dades desagregades per districtes i barris permet obtenir una informació molt rellevant de les característiques socioeconòmiques de la població, cabdal per treballar a nivell de territori i per a l’avaluació de polítiques públiques encaminades a la reducció de les desigualtats, també en cultura.

Per tot plegat, aquest mes de setembre s’ha fet una presentació dels resultats d’aquest estudi adreçada específicament al personal de l’ICUB, de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i de Biblioteques.

Més informació:

- Presentació de l'estudi al personal tècnic de cultura (pdf)

- Estudi complet (enllaç extern)