Barcelona Cultura

Revisem les dades de públic dels museus?


Per 1a vegada, tècnics de les administracions i dels museus públics i privats ens hem posat a treballar conjuntament les dades.

El passat 29 de novembre vam donar el tret de sortida al #GrupDeTreball de #PúblicsDelsMuseus. Ens vam reunir tècnics de les administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona) i tècnics dels museus públics i privats de Barcelona per revisar conjuntament les dades de públic que s’estan recollint des de fa anys.

Per què sorgeix la necessitat de crear aquest grup de treball?

  • La creació de noves propostes i la diversificació de les activitats i serveis que ofereixen els museus actualment, estan posant a prova el sistema de recollida de dades de públic que s’està usant fins ara.
  • Hi ha una demanada manifesta per part dels centres museístics d’establir i compartir uns criteris clars i comuns en la recollida i tractament d’aquestes dades.
  • Des de les administracions públiques existeix l’interès de consensuar una proposta unitària de dades entre tots els agents implicats.
  • La revisió i actualització dels conceptes relacionats amb l’afluència de públic als museus és un exercici que cal assumir periòdicament per tal d’assegurar la seva vigència.

Per tots aquests motius considerem que he arribat el moment d’adaptar els glossaris a les necessitats actuals.

Aquest grup de treball es reunirà cada dos mesos amb l’objectiu de crear i consensuar un nou glossari que pugui ser assumit per la majoria del sector.