Barcelona Cultura

Un any del Museu del Disseny


El Museu del Disseny ha iniciat la seva consolidació com a plataforma d’encontre de tots els sectors de les arts de l’objecte i del disseny.

CENTRE DE REFERÈNCIA

Inaugurat el 13 de desembre de 2014, el 2015 el Museu ha iniciat el seu posicionament dins del conjunt d’equipaments culturals de Barcelona en virtut de la seva singularitat com a centre de referència de les arts i el disseny. Alhora, ha iniciat la col·laboració amb altres entitats i institucions, tant amb les ubicades en la seva seu, com són la Biblioteca El Clot, el BCD i el FAD, com en el districte -TNC, Museu de la Música, Fundació Vila Casas-, com a aglutinador de diversos projectes, tant específics com de proximitat. També s’ha proposat oferir la màxima accessibilitat a tots els públics, començant per integrar-hi algunes solucions museogràfiques que ho fan possible tant en la visita a les exposicions permanents com a les temporals.

Un conveni amb una gran part de les universitats i escoles d’Art i Disseny de Catalunya fa possible dur a terme diversos projectes amb els futurs autors d’aquests àmbits professionals. Perquè el Museu n’ha de ser un instrument educatiu de referència.

MEMÒRIA 2015

A la memòria 2015 hi trobareu les dades relacionades amb les actuacions del Museu en els diferents àmbits: col·leccions, recerca, activitat, públics, pressupost… i tota la informació necessària per interpretar-les.

Museu del Disseny de Barcelona. Memòria 2015