Barcelona Cultura

Festivals a Barcelona 2022


Des de l’any 2010, a l’Institut de Cultura de Barcelona recollim dades dels festivals que se celebren a la ciutat. En aquesta ocasió presentem una anàlisi dels festivals que es van celebrar durant l’any 2022. Hi trobareu dades sobre les disciplines, el volum de públic, l’antiguitat, o la presència de dones a la direcció dels esdeveniments.

Els festivals analitzats es distribueixen en diverses disciplines, en funció de les activitats que inclouen en la seva programació: música, arts escèniques, audiovisuals, arts visuals, lletres o aquells que són clarament multidisciplinaris.

Una primera mirada a les dades mostra que 1 de cada 3 festivals que es realitzen a Barcelona són de música, i que 1 de cada 4 és d’audiovisuals.

Trobareu més dades a l’Informe 2022.