Barcelona Cultura

Avaluació qualitativa Fàbriques de Creació


L’Observatori de Dades Culturals de Barcelona presenta un informe que perfila les bases d’una proposta d’avaluació qualitativa de la xarxa Fàbriques de Creació.

Fins ara, s’ha treballat en els indicadors quantitatius, tot i tenir present des del principi que la informació quantitativa és insuficient per explicar què és i què fa una fàbrica de creació en tota la seva complexitat.

L’avaluació qualitativa permetrà descriure millor la tasca que desenvolupen aquests equipaments a l’entorn de la creació.

Per poder dissenyar un procediment que avaluï qualitativament i de manera satisfactòria la feina de les fàbriques, s’ha dut a terme una tasca prèvia de definició que recull les veus de les fàbriques a partir de les entrevistes als responsables de tots els equipaments.

Els objectius principals de les entrevistes han estat:

  • Detectar els valors fonamentals amb què es poden avaluar qualitativament els equipaments.
  • Esbossar un esquema que defineixi quines són les pràctiques que garanteixen aquests valors.
  • Proposar un mínim denominador comú que expliqui què són i què fan les fàbriques.

L’informe resultant d’aquest procés és un primer pas en la direcció de l’avaluació qualitativa de la xarxa Fàbriques de Creació.