Barcelona Cultura

Diagnosi prèvia al Pacte Cultural de Barcelona


Govern i oposició municipal impulsen el Pacte Cultural de Barcelona que permet consensuar mesures per fer front als nous reptes de futur

El novembre de 2019, en el marc de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament, tots els grups municipals van acordar –a proposició de JxCat i prec d’ERC– treballar plegats per establir les bases d’un Pacte Cultural de Barcelona. 

L’esclat de la crisi sanitària provocada per la covid-19 el març del 2020, va motivar la redefinició de l’encàrrec per ajustar-lo a les noves realitats i reptes en l’àmbit de les polítiques culturals. Així, en ple context pandèmic, el juliol de 2020 es va aprovar el Pacte Cultural de Barcelona, que aplegava les principals institucions i entitats del país amb l’objectiu d’identificar els reptes culturals més importants.

Aquest compromís va definir diferents línies de treball, amb l’ambició de ser la base per impulsar la necessària transformació de la política cultural de Barcelona, des del consens amb el conjunt de forces polítiques presents al consistori. El resultat d’aquest treball es va presentar el divendres 4 de juny al Saló de Cent de l’Ajuntament:

Com a fase prèvia a la proposta de pacte, es va elaborar una diagnosi de la situació del sector cultural a Barcelona, que podeu consultar en aquest document: