Barcelona Cultura

Enquesta als usuaris dels centres cívics de Barcelona


Els usuaris dels centres cívics de Barcelona valoren satisfactòriament tant els centres com els serveis que ofereixen. La valoració mitjana global és de 8,3 sobre 10 i els aspectes més concrets (ubicació, instal·lacions, oferta d’activitats…) tenen notes per sobre del 8.

Són algunes de les dades que es desprenen de la darrera enquesta als usuaris dels centres cívics promoguda per l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació:

Enquesta usuaris centres cívics. Síntesi de resultats