Barcelona Cultura

Enquesta de públic Grec Festival de Barcelona 2023


Des de fa uns anys, l’Institut de Cultura porta a terme cada quatre o cinc edicions una enquesta de públic del Grec Festival de Barcelona amb l’objectiu de conèixer el seu perfil sociològic, la seva fidelització o els seus hàbits culturals, entre d’altres aspectes.

L’anterior edició d’aquest estudi és de fa vuit anys (2015), ja que la pandèmia de la covid-19 va obligar a interrompre la seva periodicitat habitual. L’enquesta s’ha reprès aquest 2023, quan s’han tornat a donar les condicions òptimes per dur-la a terme.

ALGUNS RESULTATS DESTACATS

Valoració

  • Els assistents al Festival Grec 2023 fan una valoració molt positiva del festival. La valoració mitjana feta del festival va a l’alça edició rere edició i assoleix aquest 2023 la puntuació més alta de la sèrie: 8,0 sobre 10. Les valoracions són positives entre el públic de tots els tipus d’espectacles i tant del Grec ciutat com del Grec Montjuïc.
  • De fet, els diferents aspectes suggerits sobre el Festival es valoren positivament, essent el més ben valorat els espais on es fan els espectacles.
  • També els espectacles vistos, la varietat d’espectacles i la imatge del Grec obtenen una nota mitjana per sobre de la valoració global. La programació i l’oferta per a diferents públics es valoren amb notes positives però lleugerament per sota del 8.
  • Els descomptes oferts i els preus reben puntuacions de 7,2 i 7,0 respectivament, les més altes de tota la sèrie des de l’inici de l’enquesta.

Perfil i hàbits culturals

  • El públic del Festival de Barcelona Grec 2023 és principalment catalanoparlant, amb un elevat nivell formatiu, majoritàriament femení i de mitjana edat.
  • Les propostes de circ i escena híbrida tenen un públic una mica més jove. I entre el de dansa i escena híbrida hi ha una proporció lleugerament més alta de públic amb formació universitària i de persones amb formació artística i ocupades en el sector artístic.
  • El públic del Festival assisteix a espectacles culturals durant tot l’any. Hi ha, a més, una certa relació entre els espectacles triats al Festival Grec i els espectacles als que assisteixen la resta de l’any.
  • Es tracta d’un públic fidel que ja coneix el Festival: la meitat afirma anar-hi cada any, i una altra quarta part ha assistit a alguna de les quatre últimes edicions. Un 12% són espectadors nous que han assistit aquest 2023 per primera vegada al Festival.

Mitjà prescriptor

  • La pàgina web del Festival Grec i la recomanació d’amics i familiars són els dos principals mitjans prescriptors dels espectacles del Grec ’23, amb algunes diferències entre l’un i l’altre: la web del Festival sobresurt entre el públic del Grec Montjuïc, les propostes de dansa i circ i les persones majors de 35 anys; el boca-orella, en canvi, és la via més citada per conèixer espectacles entre els espectadors del Grec ciutat i el públic més jove.

Trobareu l’anàlisi completa de resultats en aquest informe.