Barcelona Cultura

Enquesta Nadal a Barcelona


L’Institut de Cultura de Barcelona ha encarregat una enquesta per explorar el grau de coneixement i d’assistència a les activitats principals del Nadal 2023 organitzades per l’ICUB.

L’objectiu d’aquesta enquesta és ampliar la informació disponible sobre el públic d’aquestes activitats, i obtenir més dades sobre la població a la que s’està arribant.

Cada vegada es considera més important tenir la visió metropolitana d’aquesta informació ja que part del públic que assisteix a aquestes activitats ve de fora de la ciutat. Per aquest motiu l’ICUB ha optat per adherir-se a l’Òmnibus de GESOP, una enquesta d’àmbit metropolità.

L’enquesta s’ha centrat en analitzar el grau de coneixement per part de la població i el perfil del públic assistent del Barcelona Festival de Nadal, de l’espectacle de Cap d’Any a l’Av. de la Reina Maria Cristina i de la Cavalcada de Reis.

Alguns dels resultats de l’enquesta apunten que la Cavalcada de Reis és l’esdeveniment nadalenc que atrau més barcelonins, però que el Barcelona Festival de Nadal és el que aporta més persones de la resta de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Podeu consultar tots els resultats de l’enquesta en aquest document.