Barcelona Cultura

Enquesta sobre les subvencions de l’ICUB


En el marc d’una revisió global del sistema d’ajuts, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha volgut conèixer l’opinió que tenen els sol·licitants sobre el sistema de subvencions actual.

Durant els mesos de juny i juliol de 2016 s’ha dut a terme una enquesta anònima a totes les persones o entitats que aquest any han sol·licitat una subvenció a l’ICUB. Mitjançant aquesta enquesta, s’ha recollit informació sobre els aspectes següents:

  1. Perfil de les entitats participants
  2. Valoració de l’atenció rebuda
  3. Valoració de les sessions informatives
  4. Valoració del procés de sol·licitud
  5. Valoració del procés de justificació
  6. Adequació de les línies de subvenció actuals
  7. Importància dels criteris de valoració

L’èxit de participació de l’enquesta (ha contestat el 38% de les entitats que han demanat subvenció) fa que els resultats obtinguts siguin molt valuosos a l’hora de millorar el sistema d’ajuts del sector cultural.

Podeu consultar els resultats a:

Enquesta sobre les subvencions de l’ICUB: informe de resultats