Barcelona Cultura
Glossari i notes metodològiques

Glossari i notes metodològiques (desembre de 2022)

En aquest glossari hi trobareu la descripció de les dades que podeu consultar en aquest web, les fonts de les dades i algunes notes metodològiques. Totes aquestes dades formen part de la informació que recull i sistematitza des de fa anys el Gabinet Tècnic de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

Sempre que és possible, es treballa en coordinació amb els professionals de cada sector (museus, arts escèniques, centres cívics, etc.) per consensuar quines són les dades més representatives de cada sector, com es calculen i com es defineixen.