Barcelona Cultura

Projecte interaccions cultura i educació


L’Institut de Cultura de Barcelona ha presentat un estudi que analitza les interaccions entre els equipaments culturals i els centres d’ensenyaments obligatoris a la ciutat de Barcelona.

L’estudi, realitzat des del Gabinet Tècnic/Observatori de Dades Culturals, amb la col·laboració de la sociòloga i analista de dades Laura Morató, s’ha presentat en el marc de les Jornades sobre cultura i educació, celebrades en motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

Es tracta d’una prova pilot que ha permès elaborar una primera fotografia de les interaccions entre equipaments culturals i centres educatius, però que posa la mirada més enllà, amb un triple objectiu:

 • Posar les bases per poder fer una anàlisi periòdica de les interaccions
 • Estandarditzar una metodologia per recollir i tractar la informació de manera periòdica
 • Establir unes tipologies consensuades de les interaccions, ja que no es poden analitzar sota els mateixos paràmetres les visites puntuals, els processos de treball de mig o llarg termini, o les aliances estables entre equipaments i centres educatius.

A partir de les dades de registre de les visites escolars de 62 equipaments culturals de la ciutat (16 museus, 3 teatres, 3 grans auditoris i 40 biblioteques) l’estudi fa una anàlisi conjunta de les interaccions que han tingut aquests equipaments amb 442 centres educatius de la ciutat que imparteixen ensenyaments obligatoris o de provisió universal, durant el curs 2021-2022.

ALGUNS RESULTATS DESTACATS

 • El 91% dels centres educatius han visitat algun dels equipaments culturals analitzats.
 • Els centres educatius han visitat una mitjana de 4,33 equipaments culturals.
 • El 77% ha visitat algun museu, al voltant del 60% un gran auditori o una biblioteca i al voltant del 30% algun teatre. Aquests percentatges estan molt relacionats amb el nombre d’equipaments, els aforaments i el tipus d’activitat o visita que s’hi realitza.
 • En termes absoluts, 174.176 alumnes han visitat els equipaments culturals.
 • Els centres educatius públics visiten més els equipaments culturals que els concertats o privats.
 • L’educació primària és la que més ha visitat els equipaments.
 • Els centres són fidels a la seva biblioteca de referència i són pocs els que en visiten més d’una.
 • Els museus, teatres i auditoris majoritàriament atrauen visites de districtes diferents del seu.

Documents de referència: