Barcelona Cultura

Indicadors dels centres cívics de Barcelona


Ja podeu consultar en aquest web els indicadors principals de l’activitat dels centres cívics de Barcelona de l’any 2014.

Els indicadors seleccionats són fruit del projecte de definició i unificació de les dades d’aquests equipaments que s’ha realitzat durant els darrers dos anys. Aquest projecte s’ha impulsat entre l’Institut de Cultura de Barcelona i els 10 districtes de la ciutat dels quals depenen els centres cívics.

Al glossari, que també teniu disponible a la pàgina d’inici, hi trobareu la definició de cadascuna de les dades que es faciliten.

CCivics