Barcelona Cultura

Òmnibus municipal juny 2014: centres cívics


Us presentem un resum dels resultats de l’enquesta Òmnibus municipal de juny de 2014. En aquesta ocasió, s’ha demanat pel coneixement que tenen els barcelonins de l’existència dels centres cívics de la ciutat i de les activitats que s’hi duen a terme.

 

L’Òmnibus municipal és una enquesta telefònica que es realitza a una mostra de 1.000 persones majors de 16 anys residents a la ciutat de Barcelona. El procediment de mostreig és aleatori estratificat i l’error mostral és de ± 3,1 % per al conjunt de la mostra.

Resultats Òmnibus centres cívics