Barcelona Cultura

Perfil del públic dels museus de Barcelona. Enquesta 2014


L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona impulsa des del 2011 una enquesta al públic dels museus amb la finalitat de conèixer el perfil dels visitants d’aquests equipaments. L’enquesta es realitza únicament al públic individual, queden fora d’aquesta anàlisi els grups organitzats.

En l’edició de 2014 hi han participat onze museus i l’anàlisi de les dades ens dóna un perfil de públic força similar al dels anys anteriors.

  • Tres de cada quatre visitants dels museus de Barcelona resideixen a l’estranger, fonamentalment als països europeus, mentre que un de cada deu és veí de la ciutat de Barcelona. Els museus més visitats de la ciutat, el Picasso, el Castell de Montjuïc i la Fundació Miró, són els que presenten més proporció de visitants estrangers. Els únics que tenen una majoria de catalans entre els visitants són El Born CC, el CCCB i el Museu Blau.
  • En el conjunt dels museus analitzats, hi ha més visitants dones que homes, tot i que no en tots ells és així.
  • Més del 80 % acudeix al museu per primera vegada, tot i que entre els visitants residents a la capital catalana i els que s’acosten al CCCB, aquest percentatge no arriba al 50 %.
  • Un terç dels visitants va al museu acompanyat de la seva parella, mentre que una quarta part hi acudeix amb amics.
  • De mitjana, adquireixen 2,3 entrades, xifra que frega o arriba a 3 al Museu Blau i El Born CC, que són els que presenten una major presència de famílies, juntament amb el Museu de la Música.
  • Donat que els estrangers són àmplia majoria entre els visitants, les fonts d’informació turística són el principal mitjà prescriptor dels museus de la ciutat. En canvi, els mitjans de comunicació i la publicitat, les recomanacions personals i el fet d’haver visitat el museu amb anterioritat són les fonts d’informació que més citen els visitants catalans.

Més informació