Barcelona Cultura

Com treballem les dades?


Des de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona fa anys que recollim dades de diferents equipaments de la ciutat (museus, centres cívics, la xarxa Fàbriques de Creació…) i d’algunes activitats culturals (festivals i festes). En el document següent us expliquem com ho fem i amb quines eines treballem les dades.

Amb el temps, els sistemes de recollida d’informació han anat evolucionant. Així com fa uns anys recollíem totes les dades en unes «plantilles viatgeres» (arxius d’Excel que s’enviaven i es retornaven per correu electrònic), actualment molts dels nostres proveïdors ja introdueixen les dades en diferents aplicacions informàtiques que, a més de ser «contenidors» en els quals s’emmagatzema la informació, ofereixen un retorn accessible de les dades que contenen.

Atesa la quantitat de dades que recollim des de l’Observatori i la diversitat de sistemes que hem anat desenvolupant amb els anys, hem pensat que seria interessant posar a l’abast dels agents culturals els diferents models de plantilles amb què treballem (siguin viatgeres o no), donar a conèixer les dades que es recullen en cadascuna d’elles i compartir els glossaris que defineixen aquestes dades.

Museus i centres d’exposicions:

Centres cívics:

Fàbriques de creació: