Barcelona Cultura

Perfil del públic dels museus. Enquesta 2021


L'Institut de Cultura de Barcelona acaba de presentar els resultats de l'enquesta de museus de l'any 2021, un any en el qual s'han començat a veure certs canvis en el perfil del públic, malgrat que una bona part de l'any ha estat encara afectada per les restriccions originades per la pandèmia de la covid-19.

L'enquesta es realitza a una mostra representativa del públic individual que compra les entrades a les taquilles dels museus. Queden fora d'aquesta anàlisi tant les reserves de grups com el públic que compra entrades per Internet.

El 2021: any de transició

Després d'un any afectat plenament per la covid-19, els museus han anat recuperant part de les persones que els visiten. Tot i que les xifres de visites encara són lluny de les dades anteriors a la pandèmia, a finals del 2021 s’hi començaven a acostar. En el conjunt de l’any, però, el nombre de visitants és encara un 50% menys que l’any 2019.

El públic local ha augmentat en termes absoluts i relatius

Sobretot respecte el 2020, però també hi ha un 10% més de barcelonins als museus que l’any 2019.

El públic estranger encara lluny de les xifres prepandèmia, sobretot els no europeus

La recuperació cap a finals d’any mostra algunes dades que s’assemblen al 2019, sobretot a l’agost, setembre i octubre. Això podria fer pensar que quan la confiança es recuperi del tot es tornarà a unes dades molt similars a les anteriors a la pandèmia. Caldrà veure, però, l’evolució d’aquest públic, si es recupera i si es canvia el seu perfil.

Públic predominantment femení i més aviat jove

Tots els museus tenen un públic més femení que masculí, excepte el MUHBA i el Museu Marítim. I, en general, el perfil d’edat és més aviat jove, amb més de la meitat dels visitants per sota dels 40 anys.

El més habitual és visitar els museus en parella o en solitari, amb una clara excepció: la seu del Fórum del Museu de Ciències Naturals, que té un públic principalment familiar.

La majoria visita el museu per primera vegada. Només a la Virreina i al Born CCM els repetidors s’apropen al 50% i en el cas del CCCB són clarament majoria.

Documents d'interès: