Barcelona Cultura

Presentació Grec 2017 i memòria Grec 2016


Sota el guiatge del nou director del festival, Cesc Casadesús, arriba el Grec 2017 Festival de Barcelona.

El Grec 2017 s’estructura en dos grans eixos de programació:

  • El Grec Montjuïc, que irradia a la muntanya una part important del festival més internacional.
  • El Grec Ciutat, un reflex de la creació local, de companyies i escenificacions d’autors que viuen a Barcelona.

Al mateix temps, el festival consta d’un programa d’activitats paral·leles amb diversos agents de la ciutat, en especial la xarxa de Fàbriques de Creació i les biblioteques.

Si voleu conèixer algunes de les xifres del Grec Festival de Barcelona, podeu consultar:

Trobareu informació del balanç del Grec 2017 en aquesta altra nota.