Barcelona Cultura
Enquestes cultura i covid-19

En aquest apartat us oferim un recull d'algunes enquestes en les que trobareu referències a l'impacte de la crisi de la covid-19 en relació a la cultura.

Aquest any l'informe posa èmfasi especial en el canvi en el perfil del públic dels centres (abans de la covid vs la reobertura després del confinament), que han vist com gairebé desapareixia el públic estranger, i com creixia el percentatge de públic local.

A l'informe 2020 també hi trobareu un avanç dels resultats d'unes preguntes sobre la covid-19 i la visita als museus, que s'han començat a fer a principis de 2021.

L’Institut de Cultura de Barcelona ha participat a l'Òmnibus trimestral de Gesop per conèixer la importància de la cultura durant la pandèmia i les principals activitats i iniciatives culturals a les que ha tingut accés tant la població de Barcelona com la de l’Àrea Metropolitana.

Entre gener i febrer de 2021, el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) va elaborar una enquesta –a la qual va donar suport l’Institut de Cultura– per avaluar l’impacte de la Covid-19 en les colles castelleres de Barcelona.

Enquesta realitzada a les entitats de Barcelona entre el 10 de novembre i el 10 de desembre de l’any 2020.

Segons aquesta enquesta, les entitats culturals (a més de les esportives i les de gent gran) són de les més afectades per la crisi, amb una major proporció d’entitats aturades o gairebé aturades (entre un 25 i un 32%), a causa de les restriccions en el desenvolupament d’activitats presencials.

Informe amb els resultats relatius a les pràctiques culturals dels catalans en museus i altres centres expositius i sobre l'afectació de la COVID-19. L’informe ha utilitzat les dades de l’Enquesta de Participació Cultural Catalunya 2020 (EPCC–2020), elaborada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Laboratori Permanent de Públic de Museus (LPPM) del Ministeri de Cultura i Esport ha publicat un estudi elaborat per ARTimetria amb l'objectiu de conèixer l'impacte de la covid-19 en els hàbits de la població respecte visitar museus.