En l’àmbit de la cultura sovint hi ha veus que qüestionen les dades quantitatives que es recullen i que subratllen el possible reduccionisme que pot significar el fet d’analitzar la cultura a partir de les xifres, sense entrar en continguts més qualitatius. Es tracta d’un àmbit en el qual no es poden fer anàlisis ni interpretacions sense tenir en compte continguts, expressions, formats, entorns...

Però no per això hem de fugir de les dades quantitatives en cultura. Què ens permeten les dades? D’entrada ens permeten fer recompte, ordenar, classificar, agregar, comparar... però també ens permeten explicar, visibilitzar, comunicar i, en últim terme, generar i compartir coneixement, un dels objectius de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona.

En sectors de l’activitat cultural com el dels museus o el del teatre és habitual parlar de dades com ara visitants o espectadors. Però no és tan habitual parlar de préstecs d’obres, de quants objectes formen part de les col·leccions dels museus o, més recentment, de les dades que expliquen l’activitat dels centres cívics o dels espais de creació.

Evidentment, primer cal definir els objectius, les característiques o els continguts que es volen conèixer, però el fet de descriure la realitat en xifres ens permet apropar-nos-hi des de diferents dimensions: podem agrupar centres amb determinades similituds i analitzar les característiques que tenen en comú, podem fer sèries històriques de diferents dades i seguir l’evolució temporal d’una variable, etc.

Us convidem a visitar el nostre web, que recull les dades que els tècnics i els responsables dels diferents equipaments i activitats ens han fet arribar perquè puguem entendre què es fa als seus equipaments o a les activitats que hi organitzen, i com es fa. Mirem de donar contingut a les dades, de no tenir-hi por, i entre tots millorarem el coneixement que tenim de la cultura a la nostra ciutat. Si ens hi voleu ajudar, estem a la vostra disposició per afegir, modificar, analitzar o interpretar de noves maneres les dades que apleguem, o per informar d’altres activitats que aquí no recollim.