Barcelona Cultura

10 anys d’Observatori


Una finestra oberta a les dades de la cultura

Qui som

L’Observatori de Dades Culturals és una iniciativa de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2014. La seva missió és elaborar i difondre dades, indicadors i informes sobre la realitat cultural de la ciutat, i posar tota la informació a l’abast d’institucions, agents culturals, comunitat científica i públic interessat d’una manera ordenada i accessible, amb l’objectiu d’ampliar i millorar el coneixement que tenim sobre la vida cultural barcelonina.

Més enllà de l’OpenData

L’any 2014, després d’anys d’elaborar i publicar les dades anuals de la cultura de la ciutat es va voler fer un pas més enllà i es va crear un observatori de dades, un pas lògic i necessari per adaptar-se als nous temps.

Des dels seus inicis, la voluntat de l’Observatori ha estat oferir les dades disponibles no només com a dades obertes, sinó acompanyades d’un context, estructura i informació que les faci prou comprensibles per arribar a un públic més global. A la vegada, aquesta vocació pública d’oferir la informació oberta i accessible, situa l’Observatori com un agent clau per generar i compartir coneixement sobre la cultura de la ciutat.

10 anys d'Observatori de Dades Culturals

Després d’aquests 10 anys de vida, l’Observatori ha reestructurat el seu web per donar més visibilitat a les dades i apartats que s’han anat incorporant en els últims temps.

1. La necessitat de coneixement sorgida de la crisi

Fins l’arribada de la pandèmia, l’Observatori de Dades Culturals havia treballat únicament amb dades anuals. Però la crisi de la covid-19 va generar la necessitat de monitoritzar de prop la recuperació de l’activitat cultural a la ciutat.

El juny de 2021 l’Observatori va obrir un nou apartat al web per fer el seguiment de les dades de visitants de museus amb una temporalitat setmanal. Aviat s’hi van afegir també dades de biblioteques i centres cívics, equipaments bàsics per a la cultura als diferents territoris. Tot això va ser possible gràcies al treball dut a terme durant els anys anteriors de sistematització i estructuració de les dades que es recollien.

Després de 3 anys, les Dades recents s’han convertit en una part molt important de la informació que genera l’Observatori, ja que ofereix les últimes dades disponibles d’alguns àmbits de la cultura:

  • Esdeveniments de ciutat: les activitats de l’Institut de Cultura
  • Museus i exposicions: més enllà de les xifres de visitants
  • Centres cívics i biblioteques
  • Dades econòmiques

2. Un espai central per a les novetats

Les novetats i informes ara ocupen un espai més central, que permet accedir més ràpidament als últims continguts que es publiquen al web. En aquest apartat es poden trobar els estudis específics i les anàlisis de dades més rellevants que du a terme l'Observatori. Entre d’altres, com a novetats recents hi trobareu els resultats de l’enquesta als festivals 2023, el recull anual de les dades sobre gènere i cultura, o els primers resultats del projecte Interaccions entre equipaments culturals i centres educatius.

 3. Una nova eina per explicar i compartir coneixement

10 anys de l’enquesta de públic dels museus

Una altra novetat d’aquest web és l’accés directe a la nova eina per visualitzar els resultats de 10 anys de l’enquesta de públic dels museus de Barcelona. Aquesta eina interactiva, permet veure com han evolucionat les dades durant aquests anys, i ofereix la possibilitat de creuar les diferents variables (procedència, edat, sexe, acompanyants, etc.) de manera dinàmica i intuïtiva.

4. Altres espais destacats

Finalment, s'ha volgut donar accés directe des de la pàgina d'inici a dos apartats del web que eren poc visibles fins ara: el mapa d’equipaments culturals de la ciutat i l’apartat Barcelona en dades, un recull de les dades anuals que es comparteixen amb altres ciutats del món.

10 anys d’enquesta de museus


Una nova eina per explicar i compartir coneixement

L’Institut de Cultura de Barcelona presenta una nova eina per visualitzar els resultats de 10 anys de l’enquesta de públic dels museus de Barcelona. Aquesta eina interactiva, permet veure com han evolucionat les dades, i ofereix la possibilitat de creuar les diferents variables (procedència, edat, sexe, acompanyants, etc.) de manera dinàmica i intuïtiva.

L'enquesta de públic als visitants individuals dels museus és una enquesta que promou i coordina l’Institut de Cultura de Barcelona des de 2014, i que cada any ha anat adquirint major reconeixement. Tot i ser una enquesta pensada inicialment per conèixer el públic dels museus, s’hi han anat incorporant progressivament alguns centres d’arts visuals.

L’univers d’estudi de l’any 2023 engloba 3,5 milions de visitants individuals de 19 centres de diferents titularitats (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i diversos consorcis i fundacions). El 2024 està previst que s’hi incorporin les dades de 4 centres més: Museu Nacional d’Art de Catalunya, Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani, Centre Martorell d’Exposicions i Museu d’Arqueologia de Catalunya.

En conjunt, en els 19 centres s’han realitzat més de 49.000 enquestes.

Resultats 2023

Les dades de l'enquesta de 2023 indiquen que:

 • Hi ha hagut un increment notable dels visitants estrangers procedents de fora d’Europa. En conjunt, dues terceres parts procedeixen de l’estranger. Els residents de fora d’Europa assoleixen el percentatge més alt des de la pandèmia, i tenen un pes important els visitants dels Estats Units.

 • El públic local es manté en termes absoluts. En termes relatius segueix la tendència a la baixa des de la pandèmia, amb l’excepció del Monestir de Pedralbes i la seu Montcada del MUEC, que continuen tenint una proporció de públic local molt superior a la d’estranger.

 • El públic és majoritàriament femení i lleugerament més envellit que els darrers anys. Només en tres museus els homes que els visiten superen a les dones: el castell, el MUHBA –Pl. del Rei i el Museu Marítim. I en general, les persones visitants tenen una edat mitjana que ronda els 42 anys. El públic de 40 i més anys ha passat de suposar el 40% l’any 2019 a més de 50% l’any 2023.

Barcelona i els seus festivals


Barcelona acull anualment al voltant d’uns 200 festivals d’àmbits molt diversos. Festivals de música, arts escèniques, cinema, literatura o arts visuals s’estenen i es ramifiquen per tot el calendari i per una part important del territori. Alguns fa més de 20 anys que se celebren, d’altres tenen una existència més recent, però tots ells dinamitzen i enriqueixen la vida cultural de la ciutat.

L’any 2019, des de l’Observatori de Dades Culturals vam iniciar un projecte pilot per analitzar i descriure l’entramat de festivals que se celebren a la ciutat, posant la mirada més enllà de les xifres de públic (que ja recollíem des de 2010).

Des d’aleshores, i amb la pausa obligada per la pandèmia, hem anat sistematitzant la recollida d’una informació valuosa sobre el sector dels festivals, de la qual poques grans ciutats disposen.

En aquesta ocasió presentem la informació amb un format més visual, que convida a fer un recorregut per les idees principals que s'extreuen dels resultats de l'enquesta:

També podeu accedir a les dades bàsiques de festivals de 2010 a 2023 a l’apartat Festivals i fires d’aquest mateix web.

8M Gènere i cultura


Un any més, en motiu de la celebració del 8M, Dia Internacional de les Dones, des de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona hem actualitzat el recull Algunes dades de gènere i cultura.

En aquesta ocasió, destaquem les dades dels Premis Ciutat de Barcelona que s'atorguen pels volts de Santa Eulàlia. La xifra de dones premiades ha pujat fins el 58% dels premis concedits enguany, una dada molt significativa en contrast amb les xifres d’anys anteriors.

El recull que presentem cada any ajuda a visibilitzar les diferents realitats sobre la presència de les dones a la cultura que es promou des de l’Ajuntament de Barcelona. Queda molt camí per recórrer, i seguim treballant per incrementar la informació disponible.

Us convidem a explorar les dades i compartir-les i comentar-les a les vostres xarxes.

Projecte interaccions cultura i educació


L’Institut de Cultura de Barcelona ha presentat un estudi que analitza les interaccions entre els equipaments culturals i els centres d’ensenyaments obligatoris a la ciutat de Barcelona.

L’estudi, realitzat des del Gabinet Tècnic/Observatori de Dades Culturals, amb la col·laboració de la sociòloga i analista de dades Laura Morató, s’ha presentat en el marc de les Jornades sobre cultura i educació, celebrades en motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

Es tracta d’una prova pilot que ha permès elaborar una primera fotografia de les interaccions entre equipaments culturals i centres educatius, però que posa la mirada més enllà, amb un triple objectiu:

 • Posar les bases per poder fer una anàlisi periòdica de les interaccions
 • Estandarditzar una metodologia per recollir i tractar la informació de manera periòdica
 • Establir unes tipologies consensuades de les interaccions, ja que no es poden analitzar sota els mateixos paràmetres les visites puntuals, els processos de treball de mig o llarg termini, o les aliances estables entre equipaments i centres educatius.

A partir de les dades de registre de les visites escolars de 62 equipaments culturals de la ciutat (16 museus, 3 teatres, 3 grans auditoris i 40 biblioteques) l’estudi fa una anàlisi conjunta de les interaccions que han tingut aquests equipaments amb 442 centres educatius de la ciutat que imparteixen ensenyaments obligatoris o de provisió universal, durant el curs 2021-2022.

ALGUNS RESULTATS DESTACATS

 • El 91% dels centres educatius han visitat algun dels equipaments culturals analitzats.
 • Els centres educatius han visitat una mitjana de 4,33 equipaments culturals.
 • El 77% ha visitat algun museu, al voltant del 60% un gran auditori o una biblioteca i al voltant del 30% algun teatre. Aquests percentatges estan molt relacionats amb el nombre d’equipaments, els aforaments i el tipus d’activitat o visita que s’hi realitza.
 • En termes absoluts, 174.176 alumnes han visitat els equipaments culturals.
 • Els centres educatius públics visiten més els equipaments culturals que els concertats o privats.
 • L’educació primària és la que més ha visitat els equipaments.
 • Els centres són fidels a la seva biblioteca de referència i són pocs els que en visiten més d’una.
 • Els museus, teatres i auditoris majoritàriament atrauen visites de districtes diferents del seu.

Documents de referència:

 

Enquesta Nadal a Barcelona


L’Institut de Cultura de Barcelona ha encarregat una enquesta per explorar el grau de coneixement i d’assistència a les activitats principals del Nadal 2023 organitzades per l’ICUB.

L’objectiu d’aquesta enquesta és ampliar la informació disponible sobre el públic d’aquestes activitats, i obtenir més dades sobre la població a la que s’està arribant.

Cada vegada es considera més important tenir la visió metropolitana d’aquesta informació ja que part del públic que assisteix a aquestes activitats ve de fora de la ciutat. Per aquest motiu l’ICUB ha optat per adherir-se a l’Òmnibus de GESOP, una enquesta d’àmbit metropolità.

L’enquesta s’ha centrat en analitzar el grau de coneixement per part de la població i el perfil del públic assistent del Barcelona Festival de Nadal, de l’espectacle de Cap d’Any a l’Av. de la Reina Maria Cristina i de la Cavalcada de Reis.

Alguns dels resultats de l’enquesta apunten que la Cavalcada de Reis és l’esdeveniment nadalenc que atrau més barcelonins, però que el Barcelona Festival de Nadal és el que aporta més persones de la resta de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Podeu consultar tots els resultats de l’enquesta en aquest document.